Woningbouw Onderdijkserijweg • Zwijndrecht

Woningbouw Onderdijkserijweg • Zwijndrecht

>> Woningbouwproject in twee fasen

 

Het plan betreft een prijsvraagontwerp ontwikkeld met Woonkracht 10 en Zwaluwe Bouw voor hoogwaardige woningbouw op de locatie van de bedrijfsterreinen binnen de zuidelijke driehoek aan de Onderdijkserijweg, met in totaal 51 ruime representatieve grondgebonden woningen met tuinen en dakterrassen, te realiseren in twee fasen.

 

Gefaseerde uitvoering
In eerste instantie worden 26 hoogwaardige woningen op de beschikbare prijsvraaglocatie tot stand gebracht. Deze eerste fase voldoet ruimschoots aan de kwaliteiten die in de opgave worden gevraagd. Dit project vormt een onderdeel van een groter plan, dat fasegewijs kan worden gerealiseerd. De verdere ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied worden niet geblokkeerd.

 

Groen binnengebied met waterberging

Na het vrijkomen en verwerven van de overige bedrijfsterreinen kan in een tweede fase het plan worden gecompleteerd met de bouw van nog circa 25 woningen; de typologie, de sfeer en de logica van de eerste fase wordt doorgezet. Het plan voorziet in het realiseren van een parkachtig binnenterrein met een waterpartij in de tweede fase. Hierdoor kan een prachtig groen binnengebied ontstaan voor alle bewoners binnen de driehoek en wordt voorzien in een waterberging voor het regenwater.

 

Dakenlandschap aan de dijk
Er is bijzondere aandacht voor de overgangen tussen openbaar en privé: de herkenbare woningentrees, de inrichting van de hofjes, de gemetselde tuinmuren met fraaie hekwerken, de luifels en de geleding in de gevels. De typologie van het hofje sluit bijzonder goed aan bij de informele dorpse kwaliteiten van de directe omgeving. Kenmerkend voor het plan zijn de gedifferentieerde gevelcomposities met prominent aanwezige pannendaken. Door variatie aan te brengen in de rooilijn en de gevel- en dakcontour wordt vanaf straatniveau de individualiteit van de woning benadrukt, terwijl vanaf dijkniveau het dakenlandschap, de dakterrassen en het groter geheel nadrukkelijker worden beleefd.

Opdrachtgever architectuur:
Forta (Woonkracht 10) & Zwaluwe Bouw
Architectuur:
Abrahamse De Kock Architecten BNA
Ontwerp:
2007
Onderdijkserijweg

Zwijndrecht