Woningbouw Koninginneweg • Zwijndrecht

Woningbouw Koninginneweg • Zwijndrecht

>> Centrale verkeersas wordt statige en groene tuindorplaan

 

De Koninginneweg in Zwijndrecht verandert door een aantal verkeers- kundige maatregelen van een belang- rijke verkeersader in een stadsas: de gewenste verbinding tussen het station en het toekomstige nieuwe winkelhart Walburg. Kenmerken van deze nieuwe as zijn een verruimd profiel, een versterkte groene invulling, afname van verkeersbewegingen en vrij baan voor een hoogwaardig openbaar vervoerssysteem.

 

Woonkracht 10 werkt in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht en andere partijen aan een herstructureringsplan voor de bebouwing aan de Koninginneweg in Zwijndrecht. Door het verbrede profiel moet de bestaande bebouwing wijken en worden de sociale huurwoningen vervangen door vrije sector koop en huurwoningen. Bij deze herstructurering wordt toegewerkt naar een gevarieerde invulling, zowel qua programma als architectuur. In een eerste ‘ontwerpoefening’, zijn principe-oplossingen, woningtypes en verschijningsvormen ontwikkeld van waaruit de nieuwe wijk kan worden geassembleerd. Naast ontwerpen voor herenhuizen en een appartementen- gebouw aan de nieuwe centrumlaan, is er ook studie gedaan naar specifieke parkeeroplossingen en woningen in andere deelgebieden.

Door de economische recessie zijn de ontwikkelingen sterk vertraagd of geheel stil komen te liggen. Bij deze herstructurering werd toegewerkt naar een gevarieerde invulling, zowel qua programma als architectuur. Abrahamse De Kock Architecten was een van de geselcteerde ontwerpende partijen.
Opdrachtgever architectuur:
Forta [nu Woonkracht 10]
Architectuur:
Abrahamse De Kock Architecten BNA
Ontwerp:
2009
Koninginneweg

Zwijndrecht
Nederland