Duurzaamheid

Meerwaarde van architectonische kwaliteit
Of het nu gaat om nieuwbouw of hergebruik, wij zijn er van overtuigd dat de investering in duurzame gebouwen en interieurs niet alleen bij deze tijd hoort, maar ook een direct rendement oplevert voor haar gebruikers, eigenaren en de directe leefomgeving. Daarbij gaat het wat ons betreft niet alleen om het aanspreken van schone energiebronnen, energie-efficiëntie, CO2-neutraal of circulair bouwen. Duurzaam bouwen is in onze visie ook de kunst om specifieke en eigentijdse projecten te realiseren met een architectonische meerwaarde. Zorgvuldig gedetailleerd en gemaakt met mooie duurzame materialen.
Verrassend. Vanzelfsprekend functionerend. Gebouwen met wat overruimte, waardoor ze zich gemakkelijker voegen naar de veranderende wensen van de gebruiker. En tijdsbestendig, doordat ze energiezuinig zijn, mooi verouderen en hun aantrekkingskracht en waarde behouden.

Trias Energetica
Om het gewenste niveau van duurzaamheidsprestatie te bereiken wordt vroegtijdig in het ontwerpproces met opdrachtgever en adviseurs bekeken welke energiemaatregelen het meest geschikt zijn en optimaal kunnen renderen. De Nederlandse bouwregelgeving legt de lat al op een behoorlijk hoog niveau, maar vaak is er meer te bereiken. Opdrachtgevers hebben
gelukkig ook in dit opzicht steeds hogere ambities. Fiscale voordelen, subsidiemogelijkheden en lagere gebruikskosten worden hierin meegewogen. Een intelligent energieconcept en een slim architectonisch ontwerp moeten vervolgens integraal worden ontwikkeld. En, wat ons betreft, wordt daarbij zo min mogelijk dure en kwetsbare installatietechniek toegepast. Met de
inzet van creativiteit en met innovatieve oplossingen moet, in letterlijk zin, ruimte worden gecreëerd voor hoogwaardige en efficiënte vormen van wonen, zorgen, leren, werken en recreëren. De kwaliteit van het duurzame gebouw als geheel en de interactie van dat gebouw met zijn omgeving genereren de maatschappelijke en economische meerwaarde.