Disclaimer

disclaimer
De site van Abrahamse De Kock Architecten is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde informatie. Abrahamse De Kock Architecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht er evenwel sprake zijn van omissies in de getoonde informatie, dan is dit nadrukkelijk zonder enige opzet. Wij vragen bezoekers van onze site dan ook om eventueel geconstateerde onjuistheden te melden bij Abrahamse De Kock Architecten, zodat deze per omgaande verholpen kunnen worden. Email adres: info@adk-architecten.nl

copyright
Alle aan u getoonde informatie op deze website valt onder het auteursrecht. Wederrechtelijk gebruik van deze informatie is strafbaar. Geen enkele informatie van deze site mag gereproduceerd worden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Abrahamse De Kock Architecten. In het geval dat en alleen nadat deze schriftelijke toestemming verkregen is, dient ten alle tijden de publicatie van de betreffende informatie voorzien te worden van een zichtbare en eenduidige bronvermelding, verwijzend naar en met naamsvermelding van Abrahamse De Kock Architecten. Voor het verkrijgen van materiaal en de voorwaarden voor reproductie van het materiaal over of Abrahamse De Kock Architecten kunt u contact opnemen met info@adk-architecten.nl

algemene voorwaarden
Op alle door het bureau uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vastgelegd in De Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011. Voor kleinere opdrachten wordt de Consumentenregeling gebruikt.
Het bureau is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).