Studie revitalisering Kraaihoek gepresenteerd!

Abrahamse de Kock Architecten heeft in opdracht van Woonkracht 10 een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden tot het verbeteren van de beeldkwaliteit en de energielabels van de wederopbouwwijk Kraaihoek in Papendrecht. Het zuidelijke deel van deze wijk Kraaihoek bestaat uit 581 sociale huurwoningen. Uitgangspunt voor de studie was het behoud van het karakter van de wijk, waarbij de ambitie voor de beeldkwaliteit als hoog is geclassificeerd. Hiertoe zijn eerst de bestaande kwaliteiten en het karakter van de wijk nader gedefinieerd. Vervolgens zijn maatregelen omschreven die deze kwaliteiten kunnen versterken en de energiebehoefte kunnen terugdringen.

Terug naar overzicht