Woningbouw Onderdijkserijweg • Zwijndrecht

Woningbouw Onderdijkserijweg • Zwijndrecht

Prijsvraagontwerp ontwikkeld met Woonkracht 10 (toen Forta) en Zwaluwe Bouw voor hoogwaardige woningbouw op de locatie van de bedrijfsterreinen binnen de zuidelijke driehoek aan de Onderdijkserijweg, met in totaal 51 ruime representatieve grondgebonden woningen met tuinen en dakterrassen, te realiseren in twee fasen. Hier worden slechts de beknopte tekst en enkele van de ingezonden bladen getoond.
        •
In eerste instantie worden 26 hoogwaardige woningen op de nu beschikbare prijsvraaglocatie tot stand gebracht. Deze eerste fase voldoet ruimschoots aan de kwaliteiten die in de opgave worden gevraagd. Dit project vormt een onderdeel van een groter plan, dat fasegewijs kan worden gerealiseerd. De verdere ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied worden niet geblokkeerd; de in de opgave genoemde loods kan worden gehandhaafd.
        •
Na het vrijkomen en verwerven van de overige bedrijfsterreinen kan in een tweede fase het plan worden gecompleteerd met de bouw van nog circa 25 woningen; de typologie, de sfeer en de logica van de eerste fase wordt doorgezet. De ambities van de drie samenwerkende partijen sluiten nauw aan bij de ambities van Zwijndrecht op het gebied van stedenbouw en beeldkwaliteit.
        •
Het plan voorziet in het realiseren van een parkachtig binnenterrein met een waterpartij in de tweede fase. Hierdoor kan een prachtig groen binnengebied ontstaan voor alle bewoners binnen de driehoek en wordt voorzien in een waterberging voor het regenwater.
        •
Wonen in een groene, kindvriendelijke en autoluwe buurt. Maar ook wonen in duurzaam gebouwde en energiezuinige woningen aan de rustige Onderdijkserijweg, in één van de drie groene, sfeervolle hofjes of in het parkachtige binnengebied.
        •
Er is bijzondere aandacht voor de overgangen tussen openbaar en privé: de herkenbare woningentrees, de inrichting van de hofjes, de gemetselde tuinmuren met fraaie hekwerken, de luifels en de geleding in de gevels. De typologie van het hofje sluit bijzonder goed aan bij de informele dorpse kwaliteiten van de directe omgeving.
        •
Kenmerkend voor het plan zijn de gedifferentieerde gevelcomposities met prominent aanwezige pannendaken. Door variatie aan te brengen in de rooilijn en de gevel- en dakcontour wordt vanaf straatniveau de individualiteit van de woning benadrukt, terwijl vanaf dijkniveau het dakenlandschap, de dakterrassen en het groter geheel nadrukkelijker worden beleefd.
        •
Zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase is er aandacht voor zorgvuldige detaillering en duurzame materialisering van houten kozijnen, uitgebouwde ramen, dakoverstekken, luifels en daken etc. Er wordt gebruik gemaakt van materialen die mooi verouderen, met natuurlijke kleuren die aansluiten op de context. De woningen en tuinmuren worden gerealiseerd in fraai genuanceerd metselwerk. Het ontwerp refereert qua stijlkenmerken, kleur- en materiaalgebruik aan de directe omgeving en de meegegeven jaren dertig referentie, maar onderscheidt zich er ook duidelijk van.
        •
Parkeren vindt plaats voor of achter de woning overeenkomstig de van toepassing zijnde parkeernorm. De ontsluiting van het binnenterrein vindt plaats middels een éénrichtingsroute voor bewoners, tussen de Burgemeester De Bruïnelaan en de Lindelaan (fase 2).

Opdrachtgever architectuur:
Forta (Woonkracht 10) & Zwaluwe Bouw
Architectuur:
Abrahamse De Kock Architecten BNA
Ontwerp:
2007
Onderdijkserijweg

Zwijndrecht