Proces

Een succesvol project begint ons inziens bij een helder planproces en een optimistisch en plezierig samenwerkingsverband met alle betrokkenen. Na de eerste gesprekken met de opdrachtgever volgt een analyse van het programma van eisen, het budget, de locatie en de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Ook de ambities ten aanzien van duurzaamheid en energiemaatregelen worden geïnventariseerd. Vroegtijdig worden gesprekken gevoerd met de betrokken adviseurs en de stedenbouwkundigen en plantoetsers van de gemeente. Het doel is te komen tot een integraal ontwerpproces, waarbij alle disciplines zijn betrokken. Op basis van de eerste studieresultaten wordt een concept ontwikkeld, dat in het verdere planproces de leidraad vormt. Onderzoekenderwijs wordt aan de opgave gewerkt en worden varianten onderzocht. Middels schetsmaquettes, 3D-modellen, tekeningen en referentiebeelden wordt het ontwerp inzichtelijk gemaakt voor de opdrachtgever. Stap voor stap wordt het verder uitgewerkt, tot heldere stukken ten behoeve van vergunningsaanvraag, prijs- en contractvorming en uitvoering. De planning en het budget worden daarbij steeds bewaakt. Ook in de werktekeningen- en de uitvoeringsfase is er voor ons een belangrijke rol weggelegd. In deze fase wordt het afwerkingsniveau en het kleurgebruik tot in het detail afgestemd en bepaald. Bovendien zien we er op toe dat de beoogde en vastgelegde kwaliteit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Wij streven daarom naar een concrete betrokkenheid bij alle fasen van het proces.