Duurzaamheid

Of het nu gaat om nieuwbouw of hergebruik, wij zijn er van overtuigd dat de investering in duurzame gebouwen en interieurs niet alleen bij deze tijd hoort, maar ook een direct rendement oplevert voor haar gebruikers en eigenaren. Daarbij gaat het wat ons betreft niet alleen om het aanspreken van schone energiebronnen, energie-efficiëntie, CO2-neutraal bouwen of hergebruik van materialen.

Duurzaam bouwen is in onze visie ook de kunst om specifieke en eigentijdse projecten te realiseren met een architectonische meerwaarde. Zorgvuldig gedetailleerd en met mooie duurzame materialen gemaakt. Verrassend. Vanzelfsprekend functionerend. Gebouwen met wat overruimte, waardoor ze zich gemakkelijker voegen naar de veranderende wensen van de gebruiker. Tijdsbestendig, doordat ze mooi verouderen en hun aantrekkingskracht en waarde behouden. Daarnaast moeten ze, als vanzelfsprekend, een hoge duurzaamheidsprestatie leveren. Niet alleen de opdrachtgever, maar ook de Nederlandse bouwregelgeving legt de lat in dat opzicht steeds hoger. Om het gewenste niveau te bereiken wordt vroegtijdig in het ontwerpproces met opdrachtgever en adviseurs bekeken welke energiemaatregelen het meest geschikt zijn en optimaal kunnen renderen. Fiscale voordelen, subsidiemogelijkheden en lagere gebruikskosten worden hierin meegewogen. Een intelligent energieconcept en een slim architectonisch ontwerp moeten vervolgens intergraal worden ontwikkeld. En, wat ons betreft, wordt daarbij zo min mogelijk dure en kwetsbare installatietechniek toegepast. Met de inzet van creativiteit en met innovatieve oplossingen moet in letterlijk zin ruimte worden gecreëerd voor hoogwaardige en efficiënte vormen van wonen, zorgen, leren, werken en recreëren. De kwaliteit van het duurzame gebouw als geheel en de interactie van dat gebouw met zijn omgeving genereren de maatschappelijke en economische meerwaarde.